جلوگیری از وقایع بد، چه عمدی و چه اتفاقی، به مسئولیت مشترک ما تبدیل شده است. “اگر چیزی ببینیم، چیزی میگوییم” تبدیل شده است به یک عادت که همه ما با آن آشنا هستیم.  
اینترنت اشیا (IOT) به امنیت کلی ما افزوده است و در اینجا ما فقط به چند نمونه از آن می پردازیم. در این قسمت به امنیت در فرودگاه ها می پردازیم.

Airport Security


امنیت در فرودگاه ها

امنیت در فرودگاه، یکی از چالش بر انگیزترین وظایف امنیتی است. در فرودگاه های شلوغ در یک روز ده ها هزار مسافر ممکن است وارد یا خارج شوند. علاوه بر نگهبانان نزدیک درها و عوامل کنترل دسترسی مردم به فرودگاه، دوربین های هوشمند با بینایی کامپیوتری  نیز در حال استفاده هستند.

سیستم های آینده قادر به تشخیص چهره های “امن” و یا چهره افرادی که قبلا شناسایی شده اند یا مراحل تایید را در یک پرونده تشخیص چهره “امن” قرار می دهد. این چهره های امن ممکن است شامل خلبانان، خدمه پرواز و کارکنان فرودگاه که قبلا پاکسازی شده، علاوه بر مسافران، که از گیت ( فرآيند تضمين امنيت در سفر ) عبور کرده اند. دوربین های هوشمند قادر خواهند بود این افراد را شناسایی کنند، و دسترسی آن ها به ترمینال ها را فراهم کنند، و همینطور باعث کاهش تعداد افرادی که توسط عوامل امنیتی بازرسی می شوند.

دوربین های هوشمند و دیگر دستگاه های دسترسی نیز می توانند در گیت ها  قرار بگیرند و در درهای ورودی که منجر به دیگر مناطق امن فرودگاه می شود، که کارمندان و فروشندگان از آن عبور می کنند. این سطح امنیتی اضافه شده باعث جلوگیری از دسترسی کارمندان غیر مجاز به ورودی کابین خلبان و دستکاری اجزای هواپیما می شود.

مجوز شناسایی راننده، کارت شناسایی رسمی، گذرنامه، همچنان توسط عوامل امنیتی بررسی می شوند. اما نمایش دستی ممکن است با اسکن شناسایی مواد با استفاده از دوربین های هوشمند متصل به اینترنت جایگزین شوند. دوربین ها از وضوح بسیار بالایی برخوردار خواهند بود و قادر به شناسایی نقص ها یا مسائل دیگر در اسناد هستند که ممکن است نشان دهند که آنها تغییر کرده اند. اگر یک مجرم یا یک شخص که پرواز ندارد مدارک را ارائه دهد این ابزار تشخیص میدهند.