شما ممکن است ترموستات هوشمند یا قفل درب هوشمند را در یک خانه هوشمند دوست داشته باشید، اما تا زمانیکه آن ها روی شبکه باز هستند،  مورد حملات دیجیتالی هستند، و از آنجا که این دستگاه ها کوچک و ساده هستند، تقریبا هیچگونه حفاظتی از لپ تاپ یا تلفن شما ندارند. در نتیجه یک فکر نگران کننده وجود دارد: همانطور که ابزار های مکانیکی بیشتری اضافه میکنید، راه های بیشتری برای هکرها باز میکنید.

این یک آسیب پذیری مداوم است و این دانش مشترک در دنیای امنیت دیجیتال است. سالهاست که کنفرانس Defcon میزبان یک IOT Village است که در حوزه تحقیق در مورد امنیت و حملات در IOT فعالیت می کنند. در رویدادی در سال 2014 یک مسابقه هک روتر برگزار شد که ظرف چند ساعت 15 آسیب پذیری مهم رخ داد. برای محققان، پیدا کردن این معایب بسیار آسان است، برای آن ها این یک سرگرمی است.


این ها همه خبرهای بد نیست. ترموستات شما برای بسیاری از هکرها یک هدف بسیار جذاب نیست. ( بر خلاف گوشی یا رایانه شما، اطلاعات زیادی که درآمدزا باشد برای آنها وجود ندارد.)

با این حال، تاثیرات خالص ده ها هزار ابزارهای آسیب پذیر IoT، در بازار می تواند قابل توجه باشد. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که هزینه آن را بپردازید: دستگاه های higher-end تقریبا همیشه دارای پروتکل های امنیتی بهتری هستند.

اگردر تصمیمتان جدی هستید، می توانید یک روتر هوشمند برای جدا کردن تمام دستگاه های IoT خانه هوشمند خود در یک شبکه جداگانه دریافت کنید و همه چیز را نظارت کنید.