در دوره ای که شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژیی هستیم، کم کم انسان ها از زندگی های پرتحرک و پرجنب و جوش به سمت کم تحرکی حرکت میکنند

ماشین های خودران، یخچال هایی که در صورت کم بود مواد غذایی خودشان سفارش داده و تامین موجودی میکنند، دستیار های صوتی که برای شما قرار ها را یادآوری میکنند و چراغ هایی که همزمان با راه رفتن شما مسیر را برای شما همواره روشن نگه میدارند، همگی باعث شده تا رفاه بیشتر برای افراد به ارمغان آورده اند.

ویدئوی جالب زیر را به شما پیشنهاد میکنم حتما ببینید، که زندگی یک کودک از دیدگاه کودکانه با زندگی مدرن هوشمند ترکیب شده ترکیب جالبی را به وجود آورده است