برچسب های الکترونیکی که هر چیزی را به سنسور اینترنت اشیا تبدیل می کنند


محققان یک نوع جدید از برچسب الکترونیکی ایجاد کرده اند که می تواند بر روی یک سطح قرار داده شود و بعد از آن کنده شود، باز کردن درب برای استقرار سریع و چند برنامه جدید. به عنوان مثال استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین با یک برچسب الکترونیکی گاز سنجی نازک، یک عنصر جدید از قابلیت UAV را اضافه می کند که کاربران را قادر به تشخیص گاز از راه دور می کند.

مدارهای قابل انعطاف توسط محققان دانشگاه ویرجینیا و دانشگاه پوردو ایجاد شده است. این برچسب ها با تکنولوژی بالا که نسبتا ارزان هستند به طور مستقیم قابلیت سنجش را به یک دستگاه موجود اضافه کند و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در آینده، این برچسب همچنین ممکن است از ارتباطات بی سیم پشتیبانی کند.

چنین برچسب هایی می توانند برای اضافه کردن قابلیت هایی برای اشیاء که از لحاظ ذاتی هوشمند نیستند استفاده شوند.  مثال دیگر ارائه شده گلدان گل رز است که می تواند دارای برچسب الکترونیکی روی آن باشد که دمای آن را نظارت می کند. این برچسب ها بعدا با استفاده از آب حذف می شوند. موارد استفاده متعدد از آن، باعث حذف نیاز به ساخت تراشه برای هر شی و استفاده از این برچسب ها برای ایجاد ارتباط سریع با اشیا شده است.  اپلیکیشن های آینده با ترغیب کاربران در استفاده از این برچسب ها در اقلام موجود خود در خانه می توانند از مزایای این تکنولوژی بهرمند شوند .

محققان نشان دادند که برچسب ها را می توان بر روی بلوک های اسباب بازی گذاشت تا آنها را به یک سنسور تبدیل کند. این ابزار پتانسیل بازار اینترنت اشیا را گسترش می دهد و می تواند یک روز به کاربران کمک کند یک خانه هوشمند با استفاده از وسایل موجود در خانه ایجاد کنند.


منبع: SlashGear