همکاری AG Sofware و EUROTECH

شرکت های AG Software و EUROTECH برای ارائه روش های نوین اینترنت اشیا باهم کار میکنند شرکت AG Software  و شرکت طراحی و ساخت EUROTECH برای یکسان سازی طرح Everyware Software Framework با نرم افزار طراحی شده Cumulocity IoT همکاری میکند. این یکسان سازی به تمام دروازه ها (Gateways) و تجهیزات Read more…