چگونه یک میکروکنترلر مناسب انتخاب کنیم؟؟

چگونه یک میکروکنترلر مناسب برای دستگاه‌های اینترنت_اشیا انتخاب کنیم؟! بیشتر کاربردهای اینترنت اشیا به چیزی بیش از اضافه کردن یک سنسور به یک شی نیاز دارد و یک میکروکنترلر در آن می‌تواند به عنوان مغز و یا هسته‌ اصلی دستگاه جهت دریافت داده، رمزنگاری برای ارسال و غیره به شمار ادامه مطلب…