به نقل از گارتنر فروش جهانی دستگاه های پوشیدنی در سال 2019 به 26 درصد افزایش می یابد.

طبق آخرین آمار Gartner پیش بینی می شود که فروش جهانی دستگاه های پوشیدنی در سال 2019 به میزان 25.8 درصد در سال به 225 میلیون دلار (176.3 میلیون پوند) افزایش یابد. شرکت تحقیق همچنین پیش بینی کرد که هزینه های مصرف کننده نهایی در دستگاه های پوشیدنی در سال Read more…