کودک جادوگر

در دوره ای که شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژیی هستیم، کم کم انسان ها از زندگی های پرتحرک و پرجنب و جوش به سمت کم تحرکی حرکت میکنند ماشین های خودران، یخچال هایی که در صورت کم بود مواد غذایی خودشان سفارش داده و تامین موجودی میکنند، دستیار های صوتی Read more…