تعریف اینترنت اشیا (IoT)

ما اینترنت را چند دهه ای هست که شناخته ایم ، مجموعه ای از کامپیوتر هایی که به یکدیگر متصل هستند و با همدیگر تبادل اطلاعات انجام میدهند البته چند دهه قبل منظور ما از کامپیوتر ، کامپیوتر های آزمایشگاه های بزرگ تحقیقاتی و بعد ها کامپیوتر های رومیزی بود Read more…