کنترلر کولر آبی هوشمند AC03

ریال9,300,000

کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی بصورت اتوماتیک می تواند براساس زمان کولر آبی را کنترل نماید و از طریق اینترنت و از هر کجا قابل قطع و وصل می باشد.
از این دستگاه میتوان برای کنترل کلیه ی کولرهای آبی استفاده نمود.

ناموجود

توضیحات

کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی AC03

کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی ماندگار مدار آوین بصورت اتوماتیک می تواند براساس زمان کولر آبی را کنترل نماید و از طریق اینترنت و از هر کجا قابل قطع و وصل می باشد.
از کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی ماندگار مدار آوین برا ی کنترل کلیه ی کولرهای آبی در مراکز صنعتی تجاری اداری و خانگی استفاده نمود.

ویژگی های کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی ماندگار مدار آوین AC03
مجهز به تایمر تاخیر در قطع و وصل
مجهز به تایمر چرخشی برای قطع و وصل چرخشی
دارای برنامه کنترل از طریق موبایل و اینترنت
قطع و وصل پمپ بصورت هوشمند و خودکار
قابل نصب بجای تمامی کلید های کولر آبی به صورت توکار
صرفه جویی در مصرف آب و برق و…
بدون نیاز به کوچکترین جابجایی در سیمکشی کولر
روشن کردن کولر پس از زمان تنظیم شده 
خاموش کردن کولر پس از زمان تنظیم شده