در حال نمایش یک نتیجه

  • انرژی سبزخانه هوشمند

    کنترلر کولر آبی هوشمند AC03

    کلید هوشمند کنترل از راه دور کولر آبی بصورت اتوماتیک می تواند براساس زمان کولر آبی را کنترل نماید و از طریق اینترنت و از هر کجا قابل قطع و وصل می باشد.
    از این دستگاه میتوان برای کنترل کلیه ی کولرهای آبی استفاده نمود.