در حال نمایش یک نتیجه

  • انرژی سبزخانه هوشمند

    آژیر هشدار دهنده هوشمند ALR3

    دستگاه ALR3 این دستگاه قابلیت پخش صدای آژیر جهت اطلاع رسانی عمومی و یا تخلیه محل را به مکان مورد نظر میدهد
    شما میتوانید این دستگاه را نصب کرده تا برای اعلان خطر مورد استفاده قرار گیرد .