جلسه هم اندیشی مهر ۱۳۹۷

نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ مهر ۱۳۹۷ – با همکاری رهیاب پیام گستران

نمایشگاه کتاب – مصلی امام فروردین ۱۳۹۸ – با همکاری پارس آذرخش

خانه کتاب -نشست علمی کتابخانه های سبز- فروردین (۱۳۹۸)

نمایشگاه فناورانه (تهران ، مرکز رشد مدرس) – اسفند ۱۳۹۹

با حضور معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری دکتر ستاری و شهردار محترم تهران دکتر حناچی ، دکتر فرهادی شهرداری منطقه شش تهران و دکتر رحیمی شعرباف معاون پژوهش فناوری وزارت علوم