نمایشگاه شهر هوشمند ۱۴۰۱-۲۰۲۲


نمایشگاه فناورانه (تهران ، مرکز رشد مدرس) – اسفند ۱۳۹۹
با حضور معاونت محترم علمی فناوری ریاست جمهوری دکتر ستاری و شهردار محترم تهران دکتر حناچی ، دکتر فرهادی شهرداری منطقه شش تهران و دکتر رحیمی شعرباف معاون پژوهش فناوری وزارت علوم

خانه کتاب -نشست علمی کتابخانه های سبز- فروردین (۱۳۹۸)

نمایشگاه کتاب – مصلی امام فروردین ۱۳۹۸ – با همکاری پارس آذرخش

نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸ مهر ۱۳۹۷ – با همکاری رهیاب پیام گستران

جلسه هم اندیشی مهر ۱۳۹۷