مایکروسافت کیت توسعه Azure Blockchain را منتشر کرد.

مایکروسافت نسخه 1.0 از کیت توسعه  Azure Blockchain خود را عرضه کرده است که ابزارهایی برای کمک به توسعه دهندگان با در اختیار قرار دادن Blockchain ای  با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی فراهم می کند. بر اساس گزارش روز 15 نوامبر در وبلاگ مایکروسافت لاورو توسط مارک مرووری، Read more…